EnglishFacebookYahoo Blog無名Blog訂閱電子報匯率查詢回首頁回上頁國家:  課程名稱:  上課週數:週以下  總金額:元以下(金額為當地幣別)

英國

美國

澳洲

加拿大

多倫多 ( Toronto )
LSI Toronto
惠斯勒 (Whistler)
溫哥華 ( Vancouver )
費用表

大學附設

給薪及實習課程

 

加拿大 >> 多倫多 ( Toronto ) >> LSI Toronto


 

費用表

課程名稱 上課週數 學費 住宿費(含早晚餐) 總金額 優惠專區
幣別 金額 幣別 金額 幣別 金額
TOEFL/TOEIC  04  加幣  1440  加幣  900  加幣  2340  請看好康區  
TOEFL/TOEIC  08  加幣  2880  加幣  1800  加幣  4680  請看好康區  
TOEFL/TOEIC  12  加幣  4140  加幣  2700  加幣  6840  請看好康區  
半天英語課程  02  加幣  600  加幣  450  加幣  1050  請看好康區  
半天英語課程  03  加幣  900  加幣  675  加幣  1575  請看好康區  
半天英語課程  04  加幣  1160  加幣  900  加幣  2060  請看好康區  
半天英語課程  05  加幣  1450  加幣  1125  加幣  2575  請看好康區  
半天英語課程  06  加幣  1740  加幣  1350  加幣  3090  請看好康區  
半天英語課程  07  加幣  2030  加幣  1575  加幣  3605  請看好康區  
半天英語課程  08  加幣  2320  加幣  1800  加幣  4120  請看好康區  
半天英語課程  12  加幣  3240  加幣  2700  加幣  5940  請看好康區  
半天英語課程  16  加幣  4160  加幣  3600  加幣  7760  請看好康區  
半天英語課程  24  加幣  5760  加幣  5400  加幣  11160  請看好康區  
半天英語課程  36  加幣  8280  加幣  8100  加幣  16380  請看好康區  
密集英語課程  02  加幣  740  加幣  450  加幣  1190  請看好康區  
密集英語課程  03  加幣  1110  加幣  675  加幣  1785  請看好康區  
密集英語課程  04  加幣  1440  加幣  900  加幣  2340  請看好康區  
密集英語課程  05  加幣  1800  加幣  1125  加幣  2925  請看好康區  
密集英語課程  06  加幣  2160  加幣  1350  加幣  3510  請看好康區  
密集英語課程  07  加幣  2520  加幣  1575  加幣  4095  請看好康區  
密集英語課程  08  加幣  2880  加幣  1800  加幣  4680  請看好康區  
密集英語課程  12  加幣  4140  加幣  2700  加幣  6840  請看好康區  
密集英語課程  16  加幣  5280  加幣  3600  加幣  8880  請看好康區  
密集英語課程  24  加幣  6840  加幣  5400  加幣  12240  請看好康區  
密集英語課程  36  加幣  9900  加幣  8100  加幣  18000  請看好康區  

* 以上費用估價以學校對外公布之金額為依據,若與學校之估價單有出入時,應以學校所發出之最終估價單為基準。

* 匯率查詢


回上一頁

 

   


台北市104中山區長春路149之3號3F
TEL: 886-2-2531-1458 / 2-2541-9797 FAX: 886-2-2561-3552
3F., No. 149-3, Chang-Chuen Rd., Jung-Shan Chiu, Taipei, Taiwan 104
Direct Fax Line: 886-2-2561-3607
Website : http://www.jingham.com.tw/
service@jingham.com.tw

上班時間:週一∼週五 10 : 00∼18 : 00,週六及週日採預約制ㄛ!!!


© CopyRight 2001-2009 All Rights Reserved
著作權為京翰或原學校所有 尊重智慧財產權 請勿任意轉載